• Suomi
 • Svenska
 • English
 • Rum

  Standard Sport

  Stan­dard Sport rum­men (för 1–2 per­so­ner) är 20 m² sto­ra rum, som har två 90 cm bre­da sängar.

  Utö­ver basin­red­nin­gen har Stan­dard Sport­rum­men anti­gen en motionscy­kel eller cros­strai­ner och en lap­tops­töd för en bär­bar dator.

  • Standard Sport
  • Standard Sport
  • Standard Sport