Rum

Företags

Kom­mer ni ofta till Kar­le­by att besö­ka kun­der? Vi hjäl­per gär­na med bokningarna. 

Kon­tak­ta oss: sales@hotelkokkola.fi

Före­ta­gets kontaktbegäran