Rum
Checka in
Checka ut
Gäster
0 Rum 0 Vuxna 0 Barn
Vuxna
-
1
+
Barn
-
0
+
Kod
För ny sökning, klicka X
Sök

Ha kul i Karleby med omnejd

Upp­täck Kar­le­by med cykel

Cykels­pecia­list buti­ken Lybäck har för­sett hotel­let med fyra hyrcyklar som hotel­lets gäs­ter kan hyra till rabat­te­ra­de pri­ser. Cykelh­jäl­mar, ett par cykel­kor­gar och lastbä­rar­rem­mar finns också att hyra i receptionen.

Frå­ga mera: info@hotelkokkola.fi eller +358 44 276 8011.

Bli kär i Karleby

Från Visit Kok­ko­las hem­si­dor hit­tar du aktuell infor­ma­tion om områ­dets sevärd­he­ter och evenemang.

I Kar­le­by slip­per du och bekan­ta dig med stads­bil­den, havs­mil­jön och varie­ran­de natur. 

Fin­lands störs­ta och mest mari­ti­ma nationalstadspark

Kar­le­by natio­nals­tads­park är full av upple­vel­ser. Till natio­nals­tads­par­kens högint­res­san­ta objekt hör bland annat spök­his­to­ria ins­pi­re­ran­de Harrbå­da ens­fyr, musei­kvar­te­ret, Mus­ta­ka­ri, Renö en före det­ta fis­kar­nas och säl­jä­gar­nas bas, Chy­de­nius­par­ken, Sun­det & Engels­ka par­ken invid Sundet.

Kul­tur och sport i Karleby

Kul­tu­ren i Kar­le­by är rik och mång­si­dig. Bekan­ta dig även med de loka­la idrotts­la­gens matchprogram! 

Kul­tur

Mel­lers­ta Öster­bot­tens kam­ma­ror­kes­ter
Kar­le­by stadsteater

Sport

Kok­ko­lan Tii­ke­rit
Kok­ko­lan Pal­lo-Vei­kot (KPV)
Gam­la­kar­le­by Bollklubb (GBK)
Her­mes
Nibacos

Hotell­hun­den Rane tipsar