Rum
Checka in
Checka ut
Gäster
0 Rum 0 Vuxna 0 Barn
Vuxna
-
1
+
Barn
-
0
+
Kod
För ny sökning, klicka X
Sök

Välkommen som vår gäst

Väl­kom­men på frukost

Hos oss kan du nju­ta av en mång­si­dig fru­kost­buffé. I utbu­det hit­tar du både eko­lo­gis­ka och loka­la livs­me­del, samt flin­gor och müs­li. Det finns även glu­tenfria alternativ.

Fru­ko­stres­tau­ran­gen är öppen

på var­da­gar kl. 6.30–10.00
på vec­kos­lut och under helg­da­gar kl. 7.30–11.00

Även under andra tider enligt överenskommelse.

Lob­by­bar

Hotell­gäs­ter­na kan nju­ta av kaf­fe och te från aulan gra­tis under sitt besök. En liten lob­by­bar med snacks och alko­holfria dryc­ker står också till er tjänst. 

Lob­by­ba­ren är öppen var­je dag.

Bes­täll­nings­res­tau­rang

Gruppmål­ti­der på för­hands­bes­täll­ning till kon­fe­rens- och sportgrup­per samt till oli­ka pri­va­ta tills­täll­nin­gar (mini­mi 20 per­so­ners grupper).

Vår res­tau­rang fokuse­rar på hem­la­gad mat till lunch och mid­dag, men oli­ka fes­ter och tema­kväl­lar kan också skräd­dar­sys för gruppen.

Mera infor­ma­tion myynti@hotelkokkola.fi

Bas­tu

Bas­tun lig­ger på andra våningen.

Kvälls­bas­tu för hotell­gäs­ter­na (Mån-Lör)

  • Kvin­nor kl. 17–18 och 19–20
  • Män kl, 18–19 och 20–21

Ta med en hand­duk från rum­met. Sit­tun­der­lag finns i omklädningsrummet.

Låne­ri

Låne­riet i andra vånin­gen erb­ju­der tidsfördriv både i form av böc­ker och sportutrustning.

Lekplats

Lekplat­sen befin­ner sig i hotel­lets lob­by. Från lekplat­sen är det möj­ligt att låna lek­sa­ker och spel även till rummen. 

Par­ke­ring

Gäs­ter­na har också till­gänglig­het till ca 50 par­ke­ringsplat­ser. Vi visar vägen till par­ke­ringsplat­ser­na vid check-in.

Det finns två inc­heck­ningsplat­ser framför hotellet.

På gatan framför hotel­let är det par­ke­ring med par­ke­ringss­ki­va under var­da­gar kl. 8–18 och på lör­da­gar kl 8–15.