Rum

Inkvarteringspaket

En aktiv semester

Kom­bi­ne­ra hob­­by- och natu­rak­ti­vi­te­ter med en stads­se­mes­ter i det fan­tas­tis­ka lands­ka­pet på västkusten.

Green Fee

Golf-pake­­tet innehål­ler logi, fru­kost­buffé, fri par­ke­ring, tråd­lös Inter­net och green fee i Kok­ko­la Golf.

Sport­pa­ket

Sport­pa­ket till idrottslag.

Famil­je­pa­ket

Vi öns­kar hela famil­jen väl­kom­men till Hotel Kokkola.