• Suomi
 • Svenska
 • English
 • Rum

  Business Rum

  Reno­ve­ra­de Busi­ness rum­men (för 1–2 per­so­ner) är 20 m² sto­ra rum, som har två 90 cm bre­da sän­gar. Under ditt besök kan du sam­ti­digt utfors­ka områ­dets företag.

  Som til­lägg till stan­dar­dut­rust­ning, finns det ytter­li­ga­re en recli­ner stol och en flytt­bar lap­tops­täll, samt vat­ten­ko­ka­re, te/kaffeutrustning, per­son­li­ga hygien­pro­duk­ter, badrock och tofflor.

  Alla Busi­ness rum har reno­ve­rats under 2021.

  • Business rum: HalpaHalli
  • Business rum: HalpaHalli
  • Business rum: HalpaHalli
  • Business rum: Karleby stad
  • Business rum: Karleby stad
  • Business rum: Karleby stad
  • Business rum: Österbottens handelskammare
  • Business rum: Österbottens handelskammare
  • Business rum: KIP
  • Business rum: KIP
  • Business rum: Best-Hall
  • Business rum: Best-Hall
  • Business Relax
  • Business Relax
  • Business Relax
  • Business Relax