Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi
Huoneet
Tulo
Lähtö
Huoneet ja vieraat
0 huone 0 aikuinen 0 lasta
Aikuisia
-
1
+
Lapsia
-
0
+
Varauskoodi
Hintasuodatin käytössä:
Hae huoneet

Parempaan perhematkailuun

Toi­vo­tam­me koko per­heen ter­ve­tul­leek­si Hotel Kokkolaan.

Majoi­tus per­he­huo­nees­sa sisäl­täen moni­puo­li­sen buf­fe­taa­miai­sen, pysä­köin­nin ja lan­gat­to­man Internet-yhteyden. 

Hin­nat alkaen:

Majoi­tu muka­vam­min per­he­huo­neis­tos­sa — eril­li­nen makuu­huo­ne ja oles­ke­lu­huo­ne tar­joa­vat lisä­mah­dol­li­suuk­sia per­heen vapaa-ajan­viet­toon. Huo­neis­tos­sa perus­va­rus­te­lun lisäk­si mm. mik­ro­aal­to­uu­ni, Dodo-kei­nu, per­he­pe­li, veden­kei­tin, kyl­py­ta­kit ja toi­let­ti­tar­vik­kei­ta. Per­he­huo­neis­tos­sa onnis­tuu majoi­tus isom­mal­le­kin per­heel­le, avat­ta­van vuo­de­soh­van lisäk­si mah­dol­li­suus lisä­vuo­tee­seen ja per­heen pie­nim­pien matkavuoteeseen/pinnasänkyyn.

Per­he­ma­joi­tuk­set huo­neis­tos­sa esim. 2 aikuis­ta + 2 las­ta vuodesohvassa/lisävuoteissa alkaen 164 eur/vrk

Per­hei­den tar­jous­hin­to­ja on myyn­nis­sä vii­kon­lop­pui­sin ja kou­lu­jen loma-aikoi­na, huo­nei­ta rajoi­te­tus­ti. Koko­nais­hin­taan vai­kut­taa majoi­tusa­jan­koh­ta sekä las­ten ikä + luku­mää­rä.

Per­he­tar­jouk­set myyn­nis­sä vain suo­raan hotel­lil­ta
info@hotelkokkola.fi tai +358 44 276 8011.

Alta löy­dät link­ke­jä muka­vis­ta per­he­koh­teis­ta Kok­ko­las­sa ja lähia­lueil­la — oli­sit­kos usko­nut, että voit vie­rail­la vaik­ka porotilalla 🙂

(Lisä­tie­to­ja Kok­ko­lan koh­teis­ta ja Kes­ki-Poh­jan­maan koh­teis­ta)