Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi
Huoneet
Tulo
Lähtö
Huoneet ja vieraat
0 huone 0 aikuinen 0 lasta
Aikuisia
-
1
+
Lapsia
-
0
+
Varauskoodi
Hintasuodatin käytössä:
Hae huoneet

Paketit & tarjoukset

Aktii­vi­lo­mat Kokkolassa

Yhdis­tä har­­ras­­te- ja luon­toak­ti­vi­tee­tit kau­pun­ki­lo­maan län­si­ran­ni­kon upeis­sa merimaisemissa!

Tapah­tu­ma­ma­joi­tuk­set

Kok­ko­lan seu­dul­la tapah­tuu joka viik­ko jota­kin — kult­tuu­ria, musiik­kia, teat­te­ria, urhei­lua… Pal­jon hyviä syi­tä saa­pua Kokkolaan!

Sport­ti­ma­joi­tus

Sport­ti­ma­joi­tus urhei­luseu­roil­le ja jouk­kueil­le. Rau­hal­li­set majoi­tus­ti­lat ja mauk­kaat koti­ruo­ka­buf­fat kai­ke­ni­käi­sil­le urheilijoille.

Teat­te­ri­ma­joi­tuk­set ja ryhmäruokailut

Ter­ve­tu­loa teat­te­ri­ret­kel­le! Irtiot­to­ja arjes­ta Kok­ko­lan kau­pun­gin­teat­te­rin upei­den esi­tys­ten avulla…

Parem­paan perhematkailuun

Muka­via loma­muis­to­ja koko perheelle!

Green fee ‑tar­jous Hotel Kok­ko­lan majoit­tu­vil­le vieraille

Yhdis­tä akti­vi­tee­tit kau­pun­ki­lo­maan: yksi Suo­men kii­tel­lyim­mis­tä golf­ken­tis­tä sijait­see vain 4 km pääs­sä hotellilta.