Hotel Kokkolan toimenpiteet COVID-19 leviämisen ehkäisemiseksi
Huoneet
Tulo
Lähtö
Huoneet ja vieraat
0 huone 0 aikuinen 0 lasta
Aikuisia
-
1
+
Lapsia
-
0
+
Varauskoodi
Hintasuodatin käytössä:
Hae huoneet

Sporttimajoitus

Jouk­kue­hin­nat kah­den hen­gen huo­nees­sa alkaen 95 eur/huone/vrk ja kol­men hen­gen huo­nees­sa alkaen 115 eur/huone/vrk.

Sport­ti­ma­joi­tuk­siin sisäl­tyy majoi­tus 1–4 hen­ki­lön huo­neis­sa, moni­puo­li­nen buf­fe­taa­miai­nen ja lan­ga­ton Inter­net-yhteys. Tila­vat ja rau­hal­li­set huo­neem­me sovel­tu­vat mai­nios­ti eri-ikäis­ten jouk­kuei­den majoi­tuk­seen. Nel­jän hen­gen huo­neis­sa (=per­he­huo­neet) majoit­tuu max 2 aikuis­ta ja 2 alle 12v. junio­ria, perus­huo­nei­siin saa­ta­vil­la yksi lisä­vuo­de per huo­ne (rajal­li­nen saatavuus).

Ennak­ko­va­rauk­ses­ta on mah­dol­li­suus myös her­kul­li­seen jouk­kue­ruo­kai­luun tilaus­ra­vin­to­las­sam­me. Val­mis­tam­me koti­ruo­ka­tee­mai­sia buf­fe­ta­te­rioi­ta omas­sa keittiössämme.

Lisä­tie­dot ja varauk­set Hotel Kok­ko­lan myyn­ti­pal­ve­lun kaut­ta.
Säh­kö­pos­ti: myynti@hotelkokkola.fi.

Sport­ti­hin­tai­sia huo­nei­ta rajoi­te­tus­ti, hin­ta voi­mas­sa vii­kon­lop­pui­sin ja kou­lu­jen loma-aikoina.

TUR­NAUS­JÄR­JES­TÄ­JÄ: teem­me tapah­tu­mal­le­si mie­luus­ti eril­li­sen turnaustarjouksen!