Rum

En aktiv semester

Hotel Kok­ko­la — För en mer aktiv var­dag, bra belä­get mitt i stan

Kom­bi­ne­ra hob­by- och natu­rak­ti­vi­te­ter med en stads­se­mes­ter i det fan­tas­tis­ka lands­ka­pet på västkusten.

I Kar­le­by­områ­det hit­tar du oli­ka vandrings­le­der, int­res­san­ta cykel- och kanot­rut­ter, väls­köt­ta och hyl­la­de golf­ba­nor, samt oli­ka famil­jemål, såsom sim­hal­len Vesi­Vei­ja­ri och som­mark­ryss­nin­gar till den mång­si­di­ga natu­ren på fyrön Tan­kar. Upplev även Kar­le­by natio­nals­tads­park, som har myc­ket att se och göra. 

Kom­bi­ne­ra ditt boen­de med akti­vi­te­ter som pas­sa för dig så gui­dar vi dig på rät­ta vägar, oav­sett om du ute efter gröns­ka, vandrings­le­der eller havs­lands­kap. Under som­ma­ren har hotel­let fyra hyrcyklar från cyke­laffä­ren Lybäck varifrån det även på för­hands­bes­täll­ning går att hyra bland annat elcyklar.

För motorcyklis­ter erb­ju­der områ­dets kust­vä­gar fle­ra kör- och sevär­da rut­ter. I hotel­lets kame­ra­ö­ver­va­ka­de par­ke­rings­hall sover cykeln också tryggt.

För idrotts­lag finns det sport­pa­ket att erbjudas.

Ta kon­takt med för­sälj­ningst­jäns­ten: myynti@hotelkokkola.fi  och frå­ga mera.

Kol­la även in länkar&tips!