Rum

Green Fee

Slå ihop akti­vi­te­ter med city-semes­ter: en ut av Fin­lands mest tac­kad golf­ba­na lig­ger endast 4 km från hotellet!

Golf-pake­tet innehål­ler logi, fru­kost­buffé, fri par­ke­ring, tråd­lös Inter­net och green fee till Kok­ko­la Golf med rabat­te­rat pris 25 eur/person.

Start­ti­der och ytter­li­ga­re infor­ma­tion: Kok­ko­la Golf

OBS! Strat­ti­der bokas direkt från Kok­ko­la Golf.

Bok­nin­gar tfn. +358 44 276 8011., e‑post info@hotelkokkola.fi